İlk Ağızdan: Engelli Bireylerin Sosyalleşme Deneyimi

PinGOin ekibi olarak engelli ve erişim kısıtlılığı yaşayan bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları fiziksel ve davranışsal sorunların çözümünde kapsayıcı, hak temelli ve katılımcı bir çalışma prensibi benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün, yani 10 Aralık İnsan Hakları Gününde uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız "İlk Ağızdan: Engelli Bireylerin Sosyalleşme Deneyimi" isimli raporumuzu sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bu çalışmanın amacı engellilerin sosyal hayat standartlarındaki mevcut durumunu dinlemek, kişilerin var olan sosyal yaşantısı ve beklentileri arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Çalışma kapsamında engelli ve erişim kısıtlılığı yaşayan bireyler, yakınları ve bu alanda çalışan paydaşlar ile görüşülmüş, rapor bu katılımcıların içgörüleri ışığında hazırlanmıştır. 

Bu çalışma sadece bir araştırma değil; aynı zamanda paydaşlar ile bağ kurarak, meselenin derinlerine inme ve çözüm için seçmemiz gereken doğru yolu mesele ile doğrudan ilişkili kişilerle birlikte keşfetme yolculuğudur. 

Araştırmaya katılan, gönüllü olarak destek veren bütün katılımcılara, destekçilere ve gönüllülerimize teşekkür ederiz. 

Rapora Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

 

 

2021-12-10
PinGOin Ekibi

PinGOin Ekibi,

info@pingoin.net